Home

09.00 TOT 18.00

maandag tot vrijdag

vlaamse polders en wateringen

LOKALE BESCHERMING EN ZEKERHEID


In waterzieke gebieden rekent men op eigen mensen, op eigen middelen, op eigen terreinkennis.

59 POLDERS EN WATERINGEN

VERZORGEN AL EEUWENLANG VLAANDERENS WATERVEILIGHEID

polders en wateringen voeren een waterhuishouding met oog voor de mens, de natuur, de bedrijven, de toekomst,...op maat van uw streek.

 

Meer hierover

polders en wateringen functioneren binnen een complex juridisch kader. 

Meer hierover


  Bestuurlijke werking


 Integraal regionaal waterbeleid


  Wetgevend kader

polders en wateringen zijn democratische instellingen waar inwoners en bedrijven zelf beslissen over het beleid en de inzet van hun centen. 

 

Meer hierover


  Waterkwantiteit

24 % van Vlaanderen is waterziek. ..% ligt onder het vloedpeil van de zee. Personeel en vrijwilligers beheren 9000 km waterlopen, pompen, schuiven, terugslagkleppen...

 


Meer hierover


  Informatiemanagement

Archiefbeheer, digitalisering, geo-informatie, gegevensbescherming.

 


Meer hierover


  Historiek

De oudste geschreven bronnen over polders en wateringen gaan terug tot de 12e eeuw. Napoleon wou deze instellingen afschaffen, maar zag zijn vergissing in toen grote delen van het rijke Vlaanderen overstroomden.

 


Meer hierover


De zorg voor de kleine aders voorkomt het hartfalen

VOOR EEN KLIMAATROBUUST WATERSYSTEEM


We staan met z'n allen voor grote uitdagingen. De klimaatsverandering zal onze leefwereld intens beïnvloeden. Water zal daarin een cruciale rol spelen. Meer dan ooit tevoren zal de beheersing van het watersysteem maatwerk vereisen. Er bestaat immers niet één ideale waterhuishouding voor zowel de kustpolders, de Kempen, Haspengouw, het Meetjesland,... . Een degelijke waterhuishouding zal in de komende decennia meer nog dan vroeger berusten op een minutieuze kennis van het terrein, het grachtenstelsel, het landgebruik. Vergeten we ook niet de weersomstandigheden : terwijl het ene dorp baadt in de zon, valt de regen in de buurtgemeente met bakken uit de lucht. Dergelijke situaties kunnen enkel lokaal worden aangepakt. 


Daarom is het van levensbelang dat wie in nood verkeert iemand uit de buurt kan bereiken, met weinig woorden in zijn/haar streektaal onmiddellijk begrepen wordt en in een mum van tijd voelt dat hij/zij er niet alleen voor staat. Dat is wat polders en wateringen betekenen voor wie er woont en werkt. 


NUTTIGE LINKS

portaalsite

Waterinfo


- Overstroming.


- Getij.


- Neerslag.


- Droogte.


webtoepassing

Watertoets


- Adviesverlener.


- Adviestekst.


- Verordening.


- Waterhergebruiktool.


coördinatiecommissie integraal waterbeleid

Waterbeleid


- Stroomgebiedbeheerplannen.


- Regelgeving.


- Beleidsinstrumenten.


- Bekkens.


De VVPW biedt u onderstaande links aan in de overtuiging dat zij nuttig zijn en aansluiten op het interesseveld van de gebruikers van onze website.

De VVPW is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.

De Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen vertegenwoordigt de polders en wateringen, behartigt hun belangen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. 

contacteer ons :

OND.NR. 0433.909.110

Privacyverklaring© Copyright. All Rights Reserved 2020/VVPW - website door Katrien Coene

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren