Onze vereniging

Vragen omtrent het bestaan en de werking van de polders en wateringen, zowel in eigen midden als bij andere besturen en instellingen, waren aanleiding tot de oprichting van de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Dit gebeurde op 23 september 1982. Op dat moment waren er in Vlaanderen nog 110 polders en wateringen. Door fusies en afschaffing van zeer kleine besturen is dit aantal nu herleid tot 61. Opvallend is dat op het moment van de oprichting van onze vereniging er in Nederland nog 208 waterschappen actief waren; momenteel nog 21.

 

Het doel van onze verenigig is de aangesloten besturen te helpen bij het vervullen van hun opdrachten en tevens hun autonomie te bevorderen en te verdedigen (art. 6 van onze statuten). Dat was toen actueel en nog nog steeds.

 

Inhet decreet Integraal Waterbeleid (18 juli 2003) werd voorzien in de oprichting van de Commissie Integraal Waterbeleid (CIW); een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Onze vereniging vertegenwoordigt in de CIW de Vlaamse polders en wateringen.

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Verenging van Vlaamse Polders en Wateringen vzw, Kortestraat 1, 3990 Peer - E-mail: info@VVPW.be - contact: 0475/40 88 54